Misyon

Üniversitemizin temel politikası, ilkeleri, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda finansal kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanılarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kurumsal işleyiş için gerekli her türlü yapım, onarım, bakım imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme hizmeti vermek suretiyle gerekli olan fiziki mekânı tesis etmektir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı kaliteli hizmet verebilmek için bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bireysel gelişimleri arttırıp, elde edilen kazanımları hızlı, düşük maliyetli, teknolojik, güvenilir ve konforlu yapılar ve mekânlar oluşturmak için kullanmayı amaçlamıştır.

 

Vizyon

Başkanlığımız;

Yapıların konforlu ve güvenli olması için çalışan,

Ahi Evran Üniversitesini seçiciliği arttıracak görünüme kavuşturan,

Projelerinin Kırşehir iline katkı sağlamasını amaçlayan,

İhtiyaçlarını kaliteli ve ekonomik olarak karşılayan,

Modern ve çağdaş bir yönetime sahiptir.