Genel Bilgiler

Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 28 inci maddesinde:

“Madde 28 – Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak.
b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri,  çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.” şeklinde belirtilmiştir.


Faaliyet Adı: Etüt Proje İşleri

Hizmet 1

Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarının yürütmek,

Hizmet 2

Üniversitemiz alanlarında İmar planı hazırlamak, kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

Hizmet 3

Üniversitemiz fizibilite raporlarını hazırlamak,

Hizmet 4

Üniversitemiz yerleşkelerinin harita çalışmalarını yürütmek,

Hizmet 5

Üniversitemiz yerleşke planını hazırlamak,

 

 

Faaliyet Adı: Yapım İşleri

Hizmet 1

Yapım işi ihale dosyalarını hazırlamak,

Hizmet 2

Yapım işi ihalelerini yürütmek,

Hizmet 3

Tüm yapım işlerine ait denetim hizmetlerini yürütmek,

Hizmet 4

Geçici Kabulü yapmak,

Hizmet 5

Kesin Kabulü yapmak,

Hizmet 6

Hak ediş hazırlamak,

 

Faaliyet Adı: Bakım Onarım İşleri

Hizmet 1

Her türlü bakım ve onarımın yapılması/yaptırılması,

Hizmet 2

Üniversitemiz alt yapı tesis ve teçhizatların kesintisiz işletilmesini sağlamak,

Hizmet 3

Hizmet binalarında güçlendirme projelerinin uygulanması,

 

 

Faaliyet Adı: Peyzaj Planlama İşleri

Hizmet 1

Peyzaj uygulama projelerinin hazırlanması ve yapımlarının gerçekleştirilmesi,

Hizmet 2

Peyzaj alanlarını iyileştirilme ile modernizasyon çalışmalarını gerçekleştirmek,

Hizmet 3

Yeşil alanların bakım işlerini yürütmek,

Faaliyet Adı: Araç İşletme

Hizmet 1

Tüm araçların işletilmesi ile bakım onarım işlerini yürütmek,

Hizmet 2

Her türlü hizmet araçlarının akaryakıt ihalesini yürütmek,

Faaliyet Adı: Tahakkuk ve İdari İşler

Hizmet 1

Hazırlanan hak edişlerin kontrolünü yaparak tahakkukunu hazırlamak,

Hizmet 2

Yatırım programını ve bu programa yönelik yatırım bütçesini hazırlamak,

Hizmet 3

Personel maaş ve harcırah ödemelerini yürütmek,

Hizmet 4

Tüm iş ve işlemlerin kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmasını kontrol etmek.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız; Yasa ve Yönetmeliklerle tarif edilmiş faaliyetlerini katılımcı bir yaklaşımla sürdürürken diğer yandan 5018 Sayılı yasa ile öngörülen birim olarak kendi Stratejik Planı’nın hazırlanması yönünde çalışmalarını yürütmektedir. Stratejik Planın dairemizin paydaşları ile ilişkilerine disiplin getirecek, önünü görmesini kolaylaştıracak, Başkanlığımızın Misyonu ve Vizyonu doğrultusunda, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize Eğitim, Sosyal, Kültürel ve yaşanabilir Yerleşkeler açısında daha iyi hizmet götürülmesinde yükümlülüğümüz ile kaynakların ekonomik, şeffaf tarafsız, hesap verilebilir şekilde Devletimizin ve halkımızın vermiş olduğu sorumluluğun bilincindeyiz.
Başkanlığımız da görev yapan tüm personele başarılar diler, gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz.