ADI SOYADI  GÖREVİ 
Ümit UMU Araç Sevk Amiri
Hüsamettin ŞAHİN Şoför
Servet ÖZÖRER Şoför
Çağrı BAŞAN  Şoför
Mustafa ŞAHİN Şoför
Niyazi ÖZTEKİN  Şoför
Bakır ATAŞ Şoför
Ferhat ÇINARLIDERE Şoför
Mustafa Kemal İŞLEKER Şoför
Mevlüt VARLI Şöför
Uğur KESDİ Şoför
Oktay ATAY Şoför
Hasan YAYLA Şoför
Hüseyin TEKİN Şoför
Selçuk CEYLAN Şoför
Doğan TÜTSÜN Şoför
Remzi KUZU Şoför
Hacı Mehmet ÜNAL Şoför
Süleyman DEMİRDAŞ İş Makinesi Operatörü