FR-080 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Güvenlik Formu

FR-081 Ambar Takip Kartı

FR-082 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Araç ve Şoför Görevlendirme Formu

FR-083 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Arıza Tespit Formu

FR-084 Yapı İşler ve Teknik Daire Başkanlığı İş Makinası Kontrolü Formu

FR-085 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bakım Onarım Talep Formu

FR-086 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İş Yeri Teslim Tutanağı

FR-088 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşıt Görev Emri Formu

FR-231 Tedarikçi Firma Değerlendirme Formu

FR-320 Tedarikçi Listesi Formu

FR-323 Bakıma Tabi Cihazların Listesi

FR-324 İhale Planları Takip ve Kayıt Formu

FR-328 Asansör Bakım Takip Formu

FR-329 Peyzaj ve Çevre Düzeni Kayıt Formu

FR-330 Peyzaj ve Çevre Düzenleme Denetim Formu

FR-482 Birim Memnuniyet Anketi

FR-484 Araç İstek Formu

FR-485 Aktivite Formu

FR-489 Araç Temizlik Formu

FR-490 Araç İşletme Personeli Hafta Sonu Nöbet Formu

FR-496 Paratoner (Yıldırımlık) Bakım Onarım Takip Formu

 

DŞ-258-Harcama Talimatı

DŞ-259 Muayene Komisyon Tutanağı

DŞ-260 Piyasa Araştırma Tutanağı

DŞ-261 Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu

DŞ-262 Yapım İşleri Kesin Kabul Teklif Belgesi

DŞ-263-Satınalma Onay Belgesi

DŞ-264 Teklif Mektubu

DŞ-265-Yaklaşık Maliyet Cetveli

DŞ-266-İhale Komisyonu Karar Tutanağı

DŞ-267-Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağı