Akılcı yaklaşım ve eylemlerle kurumsal bazda eksiklerimizi hızla tamamlayıp kendi hizmet alanımızda evrensel standartları yakalamak, çağdaşlık sınırlarını zorlamak ve lider olmaktır.
Başkanlığımız;

Yapıların konforlu ve güvenli olması için çalışan,
Ahi Evran Üniversitesini, seçiciliği arttıracak görünüme kavuşturan,
Projelerinin Kırşehir iline katkı sağlamasını amaçlayan,
Ihtiyaçlarını kaliteli ve ekonomik olarak karşılayan,
Modern ve çağdaş bir yönetime sahiptir.