Üniversitemizin mekan, altyapı, çevre düzeni ihtiyaçlarını; bunların bakım, onarım ve işletmelerinin sürdürülmesini bilim, teknoloji, sanat birikimlerinden yararlanarak ve yasalara uyarak planlamak, projelendirmek, inşa etmek suretiyle sağlamaktır.