Başkanlığımız Hakkında

   Ahi Evran üniversitesi 17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5467 sayılı Kanun ile kurulmuş olup; Yapı İşleri ve Teknik daire Başkanlığı 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen "124 sayılı Yükseköğretim üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde kararname" uyarınca kurulmuştur.
   Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarının koordine etmek ve uygulamak, İhale dosyalarını hazırlamak yapı onarımla ilgili ihaleleri yürütmek. İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yaparak hakedişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek. Bitmiş binaların bakım onarım işlerini yürütmek. Üniversite çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek kampus yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak. Üniversite kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek.
   Üniversitenin telefon santralinin ve telefon tesisatlarının bakım onarım işlerini yapmak. Yapı işleri ve teknik daire başkanlığı olarak tüm personelimizin kalite yönetim sistemleri seminerlerine katılımı ve kurum içersinde oluşturulan standardizasyona uyumu sağlanarak ISO 9001:2000 kalite yönetimi sertifikası almış ve görev sorumluluğumuzu uluslar arası standartlarda profesyonel biçimde yapmayı amaçlamıştır.